Apomed

 

Dokumenty do pobrania:

 

Karta praw pacjenta

Skierowanie lekarskie do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej

Karta kwalifikacji pacjenta do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej

Zgoda pacjenta do objęcia go pielęgniarską opieką długoterminową domową