Apomed

Pielęgniarska opieka długoterminowa:

Jest to opieka nad pacjentami przewlekle lub obłożnie chorymi, w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi. Kwalifikowane osoby nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebują systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej.

Celem opieki jest zapewnienie profesjonalnych świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym chorego, a także przygotowanie pacjenta oraz jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji (w tym do radzenia sobie z niepełnosprawnością).

Świadczenia obejmują:

Podstawą objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową domową jest:

Niezbędne dokumenty do pobrania tutaj

Koszty pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia.